Liên hệ

https://www.google.com/maps/place/238+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Nguy%E1%BB%85n+Xi%E1%BB%83n,+H%E1%BA%A1+%C4%90%C3%ACnh,+Thanh+Xu%C3%A2n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@20.9868336,105.8041626,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135acea9775fb4d:0x5fe58b73e8c642de!8m2!3d20.9868286!4d105.8063513?hl=vi-VN

    Chi nhánh Hà Nội : Số 238, Đường Nguyễn Xiển – Thanh Xuân

    Chi nhánh Hồ Chí Minh : Số 76 Nguyễn Háo Vĩnh – P. Tân Quý – Q. Tân Phú

    Hotline:  0975 376 282

    Email: matraquocte6@gmail.com – Website: Bơm Việt